Forretningsbetingelser

ved handel med Retreat-yourself

Aftalegrundlag

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for brug af hjemmesiden
www.retreat-yourself.dk
(herefter ”Hjemmesiden”) samt ved køb af ydelser udbudt af retreat-yourself,
Ved brug af Hjemmesiden, oprettelse af profil på Hjemmesiden eller ved køb af ydelser accepterer du således disse forretningsbetingelser.
Ved køb af ydelser udgør ordrebekræftelsen, nærværende forretningsbetingelser og den fremsendte faktura det samlede aftalegrundlag mellem dig og retreat-yourself.

Betaling

De til enhver tid gældende priser for køb af ydelser fremgår af Hjemmesiden. Vi forbeholder os retten til løbende at ændre disse priser.
Betaling sker online via webshoppen i forbindelse med bestilling, eller senest ved levering af den pågældende ydelse.
Betaling af abonnementsydelser forfalder til betaling månedsvist eller, ved årsabonnement, én gang årligt. Du kan via din bruger på Hjemmesiden opsige dit medlemskab til udgangen af en abonnementsperiode, dog med min. 5 dages varsel.
Du kan via mail til info@etreat-yourself.dk opsige dit medlemskab til udgangen af en abonnementsperiode, dog med min. 30 dages varsel.

Levering af ydelser

Digitale produkter købt via retreat-yourself er tilgængelige straks efter købet. Du modtager i forbindelse hermed en e-mail med dine login-informationer, som giver adgang til det købte produkt. Hvis du afmelder din konto hos retreat-yourself, kan du ikke længere få adgang til dine købte ydelser online. Ved bestilling af online ydelser som f.eks. terapi, vil du modtage log-in information senest 24 timer før onlinesessionen.
Abonnementsydelser, herunder medlemskab til retreat-yourself, er tilgængelige i abonnementsperioden.
Gavekort udstedes til specifikke personlige oplevelser i retreat-yourself og er gyldige 1 år mens gavekort på et bestemt beløb og er gyldige i 3 år fra udstedelsesdatoen. Gavekort til retreat-yourelf er personlige og skal medbringes som betaling. Gavekort refunderes ikke.
Ydelser hos retreat-yourself leveres ved fremmøde på aftalt tidspunkt.

Rettigheder og vilkår

Alle rettigheder til materialet på Hjemmesiden, herunder til vores ydelser og produkter, tilhører retreat-yourself. Du er således ikke berettiget til at kopiere, videregive, sælge, distribuere eller på anden måde gengive dette materiale uden skriftlig tilladelse fra os.

Aflysning og opsigelse

Du kan bestille eller ændre terapitider ved at kontakte vores kundeservice på telefon 24984593

Såfremt du ønsker at aflyse en tid, skal dette ske hurtigst muligt og senest 24 timer før den planlagte terapi, dog altid på en hverdag. Det er ikke muligt at aflyse mindre end 24 timer før den planlagte tid seneste hverdag før, hvorfor vi i sådanne tilfælde forbeholder os retten til at opkræve de fulde beløb.
Såfremt et kursus aflyses af retreat-yourself, pga. for få tilmeldte, bliver det fulde beløb tilbagebetalt. Hvis underviser eller terapeut bliver syg eller på anden måde forhindret i at gennemføre planlagt undervisning, event eller terapi, erstattes dette ved at gennemføre ydelsen på en ny dato efter aftale.
I tilfælde af aflysning på grund af forhold, som retreat-yourself ingen indflydelse har på, f.eks. myndighedspåbud, nationale kriser eller anden force majeure, er der ikke mulighed for refundering. Du vil i stedet blive tilbudt et nyt tidspunkt for den pågældende ydelse. Hvor det er muligt erstatter vi yoga, mindfulness og meditationsophold, workshops og terapi, som skulle have været afviklet ved fremmøde, med online alternativer.
Hvad angår retreats, kan du, såfremt det er angivet i den specifikke begivenhed, melde afbud til og med afbestillingsfristen, i hvilket tilfælde du dog mister dit depositum. Vi er ikke medlem af Rejsegarantifonden, hvorfor du ikke ved køb af retreats er sikret i tilfælde af vores konkurs. Bliver du forhindret i at deltage grundet sygdom, dødsfald eller andet uforudset, kan dit retreat flytte til en anden dato.
Du kan opsige dit abonnement via din bruger på www.reterat-yourself.dk. Retreat-yourself kan opsige sine forpligtelser over for kunder og medlemmer med rimeligt varsel, eller ved at tilbagebetale resten af kundens betalte medlems- eller kursusperiode. Såfremt login-info misbruges af kunden, kan kunder og medlemmer opsiges/ekskluderes uden refundering.

Reklamation

På grund af onlineydelsernes art tilbyder vi ikke fuld refundering af en købt onlineydelse. Såfremt du er forbruger, har du dog en 2 års reklamationsret, som gælder fra tidspunktet for købet.

Fortrydelsesret

Såfremt du er forbruger, har du i henhold til forbrugerbrugeraftaleloven som udgangspunkt 14 dage til at fortryde købet af et produkt.

Ansvarsbegrænsning m.v.

Vi tilbyder ikke terapi til børn og unge under 18 år. Yoga og meditation kan efter aftale tilbydes børn og unge under 18 år. Køb af vores onlineydelser skal under alle omstændigheder foretages af en myndig person.
Vi gennemfører aldrig terapi til mennesker med svære psykiske/psykiatriske lidelser: skizofreni, vrangforestillinger, psykoser.
Herudover bør hypnose og meditation ikke anvendes af personer med ovennævnte lidelser, medmindre dette sker under kyndig vejledning af fagpersonale med speciale i psykiske og psykiatriske lidelser, evt. i en-til-en forløb, hvorfor holdundervisning og online-guidning frarådes.
Såfremt du ikke gør os bekendt med samtlige ovennævnte oplysninger, er vi ikke erstatningsansvarlige for eventuelle tab eller skader, som måtte følge af terapien, eller tab og/eller skader, som måtte følge af din ageren i strid med ovenstående.
Vi anbefaler desuden, at du i forbindelse med yoga og meditation altid lytter til din krop. Hvis du er i tvivl og ikke selv kan vurdere, om det er ok, så spring det over, eller rådfør dig med egen læge.
For at deltage i virtuelt ledede kurser og onlineterapi anbefales en god, stabil internetforbindelse og en computer eller tablet. Mobiltelefoner frarådes. Vi anbefaler, at du tester dine log-in informationer og din internetforbindelse i god tid, inden dit online kursus eller din terapi. Retreat-yourself er ikke ansvarlig for tekniske problemer og log in problemer relateret til dit udstyr eller din internetforbindelse.
Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab, som du måtte lide i forbindelse med køb af ydelser hos os.
Vores samlede erstatningsansvar for over for dig som følge af tab eller krav, der måtte opstå i forbindelse med levering af vores ydelser til dig, kan under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til dine indbetalinger hos os de seneste 12 mdr., ganget med fem.

Personoplysninger

I forbindelse med levering af vores ydelser/produkter, behandler vi personoplysninger om vores kunder. For mere information om, hvordan Reterat-yourself behandler personoplysninger henvises til vores persondatapolitik.

Tvister

Disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med din brug af Hjemmesiden eller køb af ydelser hos os skal afgøres i overensstemmelse med retsplejelovens regler om stedlig kompetence. I det omfang det ikke er i strid med reglerne, er værnetinget byretten i Aalborg.

PERSONDATAPOLITIK

for kunder hos Reterat-yourself

Introduktion

Denne persondatapolitik indeholder information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden www.reterat-yourself.dk
(herefter ”Hjemmesiden”) eller når vi indgår en aftale om levering af vores ydelser.
Denne persondatapolitik indeholder således information om de kategorier af personoplysninger, som vi behandler, hvordan vi behandler personoplysninger, hvornår personoplysninger slettes og hvem vi deler dem med. Du kan også finde nærmere information om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.
Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du kontakte os, som dataansvarlig, via
Alba Fish Aps
CVR-nr.
Reberbansgade 44, 3. sal
Email: info@retreat-yourself.dk

Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilket formål?

Vi indsamler personlige oplysninger om dig, når du besøger Hjemmesiden og når du kontakter os for at købe eller høre mere om vores ydelser.
Hvis du er besøgende på Hjemmesiden vil vi, hvor det er relevant, indsamle information om din adfærd på Hjemmesiden, herunder din IP-adresse, hvilke sider du besøger på Hjemmesiden m.v. Herudover placerer Hjemmesiden cookies i din browser. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi anvender cookies, kan du læse herom i vores cookiepolitik, som ligeledes er tilgængelig på Hjemmesiden.
Såfremt du benytter dig af vores kontaktformular på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om navn, e-mail, telefonnummer og oplysninger som du måtte indtaste i Hjemmesidens fritekstfelt. Undlad gerne at indtaste oplysninger af følsom karakter og/eller CPR-nr. Såfremt du er kunde hos os, vil vi ligeledes behandle dine kontakt- og betalingsinformationer, til brug for levering af og fakturering for vores ydelser.

I det omfang du deltager i online- eller fremmødeundervisning, og hvor det ved tilmelding fremgår, at undervisningen optages, indsamler vi desuden navn, videooptagelse af dig og optagelse af din stemme. Hvis du har givet udtrykkeligt samtykke hertil, vil optagelserne ligeledes kunne anvendes som led i vores markedsføring.
Endelig vil vi, ved levering af terapiydelser, indsamle og behandle følsomme personoplysninger, forudsat at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. I tilfælde, hvor en behandling er baseret på dit samtykke, kan dette af dig til enhver tid trækkes tilbage, hvorefter vi ikke længere vil være i besiddelse af dine følsomme personoplysninger.
Vores primære formål med at indsamle de ovenfor nævnte personlige oplysninger er
• at kunne levere vores ydelser og opfylde vores aftale med dig
• at efterleve gældende lovgivning
• at behandle anmodninger fra dig fremsendt via Hjemmesiden
• at sikre, at Hjemmesiden fungerer optimalt
• at forbedre vores ydelser

Hvor længe behandler vi dine personlige oplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger, så længe der er et sagligt formål hermed. Perioden afhænger således af karakteren af oplysningerne og formålet med behandlingen. Dine personoplysninger behandles i mindst et år fra dagen for dit køb, din henvendelse eller dit besøg på Hjemmesiden.
Vi behandler dog personoplysninger, som fremgår af bogføringsmateriale, i en periode på 5 år efter den pågældende faktura er udstedt, idet vi er lovgivningsmæssigt forpligtede hertil. Når 5-årsperioden er udløbet, slettes også disse oplysninger.

Cookies

Vi anvender Cookies.
Cookies er en tekstfil, som gemmes på den enhed du anvender (computer, tablet, mobil m.m.) med det formål at genkende denne enhed til næste besøg på siderne, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.
SLETNING ELLER BLOKERING AF COOKIES
Ønsker du af en eller anden årsag, at slette eller blokere for cookies, kan du på nedenstående link finde vejledning til dette i de forskellige browsere. minecookies.org

3 . PARTS COOKIES
Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang omfatter statistik og markedsføring
– Google (Google Analytics, Google Ads)
– Facebook
– YouTube
– Vimeo
– Stripe

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi kan få behov for at gøre brug af ydelser fra tredjeparter, herunder IT-leverandører, udbydere af e-mailsystemer og betalingsløsninger, udbydere af hjemmeside samt hosting, back-up og andre professionelle samarbejdspartnere, som gør det muligt for os at administrere kundeforholdet og Hjemmesiden.
Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med de af ovenstående parter, som er databehandlere, for således at sikre, at disse er forpligtede til at træffe tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af dine personoplysninger, ligesom de er forpligtede til at sikre, at personoplysningerne forbliver fortrolige og i øvrigt sikre, at de overholder gældende databeskyttelsesret.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi er forpligtede til at sikre, at de personoplysninger om dig, som vi behandler, til enhver tid er og forbliver sikre og fortrolige. Vi har derfor implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger og politikker, ligesom vi har gennemført tekniske og organisatoriske tiltag for bedst muligt at beskytte dine personoplysninger.
De af vores medarbejdere, som har adgang til personoplysninger, er underlagt fortrolighedsforpligtelser.

Hvor overfører vi personoplysninger til?

For at kunne gøre brug af samtlige ovennævnte samarbejdspartnere kan vi få behov for at overføre personoplysninger til tredjeparter, som ikke er etableret i EU/EØS.
Hvis og i det omfang vi overfører dine personoplysninger til sådanne tredjeparter, etableret i tredjelande, er vi forpligtede til at sikre, at den pågældende enhed er tilstrækkeligt certificeret (f.eks. under EU – U.S. Privacy Shield) eller indgå aftaler baseret på EU’s standardkontraktbestemmelser for at sikre, at overførselsgrundlaget er lovligt.

Hvad er dine rettigheder?

Når vi behandler personoplysninger om dig, er du berettiget til at påberåbe dig en række rettigheder. Du har således

Ret til adgang:
Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger

Ret til berigtigelse:
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget.

Ret til sletning:
Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning.

Ret til begrænsning af behandling:
Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning.

Ret til dataportabilitet:
Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg

Ret til indsigelse:
Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre, i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger

Ret til at klage:
Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at påberåbe dig dine rettigheder, kan du rette henvendelse til os via info@retreat-yourself.dk

Ændring af persondatapolitik

Vi kan få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvis det er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, såfremt vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Senest opdateret Oktober 2021